VIA-LINE

BLINDENGELEIDEROUTEs

 
Guidage Int 3
 
 
Omschrijving...

De tactiele blindengeleidelijnen VIA-LINE worden op bestaande ondergronden geplaatst. Het systeem bestaat uit een aantal reeks parallelle lijnen in reliëf, die een boodschap van "te volgen weg" geven. Discreet, elegant en tegelijk doeltreffend. Hierdoor verbeteren de bewegingsautonomie en het verplaatsingscomfort van de personen met een visuele handicap.

Voordelen...

Creatie van blindengeleideroutes op bestaande oppervlakken.
Zeer goede visuele perceptie van de geleiding, doordat de reliëflijnen contrasteren met de kleur van de ondergrond. De hoogte, de lengte, de kleur en de ruwheid van de strepen kunnen aangepast worden in functie van de lokale functionele en esthetische eisen.
Toepassing mogelijk op een grote waaier ondergronden.

Omschrijving & voordelen | Gebruik | Kenmerken

Toepassingen...

Publiek toegankelijke gebouwen, zoals stations, cultuurcentra, gemeentehuizen, sportcentra, enz... dus, algemeen, alle plaatsen (voorzien van een effen stabiele ondergrond) waar tactiel voelbare geleidelijnen een toegevoegde waarde bieden voor de verplaatsing van mensen met een visuele handicap.

Toepassing mogelijk op een grote waaier ondergronden : keramische steen, beton, natuursteen, hout, linoleum, ...

Omschrijving & voordelen | Gebruik | Kenmerken

Eigenschappen...

Zeer goede slijtweerstand , duurzaamheid en hechting op verschillende ondergronden. Goede chemische weerstand.
Solventvrije en reukloze toepassing. Geen gevaarlijke bestanddelen.
De lijnen zijn in de lengterichtiing onderbroken, waardoor schoonmaak eenvoudig blijft (afborselen, waterafvloeiing).
Kleur te overleggen bij het plaatsen.
Teruggave aan het normale voetgangersverkeer 12 à 15 uren na plaatsing (temperatuursafhankelijk).

Het systeem VIA-LINE wordt uitsluitend aangeboden als formule levering en plaatsing door onze zorgen. De plaatsing gebeurt steeds door een ploeg medewerkers met ervaring in tactiele signalisatie t.b.v. mensen met een visuele handicap.

Omschrijving & voordelen | Gebruik | Kenmerken


VIAKAN: oplossingen voor meer toegankelijkheid van de openbare ruimte voor personen met een handicap. Français

Viakan